STATUS PRAWNY

  • Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie.
  • Uchwała NR XLIII/334/2005 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie i nadania jej statutu.
  • Uchwała NR XLIV/366/2010 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 19 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie i nadania jej statutu.
Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie