KLAUZULA   INFORMACYJNA

dla czytelników Gminnej  Biblioteki  Publicznej w Strykowie
oraz  Filii: w Bratoszewicach, Dobrej, Koźlu, Niesułkowie i Swędowie

 Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 informujemy, iż:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie  z siedzibą w Strykowie ul. Pl. Łukasińskiego 4
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych w  Gminnej Bibliotece Publicznej w Strykowie, którym jest Pan Oskar Manowiecki reprezentujący spółkę Leśny i Wspólnicy spółka z o.o. Kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania ze zbiorów bibliotecznych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO.
 4. Zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO przetwarzanie danych osobowych dziecka, które nie ukończyło 16 lat, jest możliwe wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.
 5. Kategorie wymaganych danych osobowych:
  a) imię i nazwisko,
  b) nr PESEL,
  c) zatrudnienie,
  d) adres do korespondencji,
  e) data urodzenia,
  f) imię ojca,
  g) nr telefonu kontaktowego, adres e-mail.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu dokonania zapisu do Biblioteki i uczestnictwa w działaniach kulturalnych i edukacyjnych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wymienionego w pkt. 3, nie krócej niż 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w który Pani/Pan ostatni raz korzystał/a ze zbiorów.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie