Struktura organizacyjna

Biblioteką zarządza kierownik. Reprezentuje ją na zewnątrz, kieruje całokształtem działalności Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W skład biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie
Filie w miejscowościach :
Bratoszewice, Dobra Koźle, Niesułków, Swędów.

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie