Deklaracja dostępności strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • archiwalne filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury dla części nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Rusek.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 42 719 80 94

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie
 • Adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie
  ul. Plac Łukasińskiego 4
  95-010 Stryków
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 42 7198094

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W budynku mieści się siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie zlokalizowana naparterze. Do wejścia prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu znajduje sięłazienka niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem umiejscowiony jestparking miejski z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Do budynkumożna wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumaczajęzyka migowego na miejscu lub online.

Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie - GUS
Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie Filia w Bratoszewicach - GUS
Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie Filia w Dobrej - GUS
Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie Filia w Koźlu - GUS
Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie Filia w Niesułkowie - GUS
 Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie Filia w Swędowie - GUS

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie