Warsztaty papiernicze

DSC 051210 maja Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała warsztaty papiernicze, które przeprowadzili pracownicy firmy „KALANDER” z Gliwic. W spotkaniach wzięli udział uczniowie klas II ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz klasy II - IV ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Strykowie.

Warsztaty służyły poszerzeniu wiedzy na temat historii i tajników produkcji papieru czerpanego.
Młodzież uzyskała odpowiedź na pytania: Skąd wziął się papier? W jaki sposób był kiedyś wytwarzany i co wpływa na specyfikę tego materiału? Kolejnym krokiem było czerpanie papieru z dębowej kadzi, z masy celulozy z dodatkiem kwiatów, następnie używali zabytkowej praski, w której odciskali wyczerpany papier tak, jak to było przed wiekami. Uczniowie mieli możliwość wykonać pieczęć na laku, kaligrafować za pomocą pióra gęsiego i atramentu. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem ich uczestników, którzy chętnie słuchali i z zaangażowaniem pracowali nad swoimi dziełami.

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie