Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

projektt 
Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie otrzymała dotację w wysokości 8.500 zł na zakup nowości wydawniczych do placówek bibliotecznych w gminie Stryków. Zakup książek dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025.

Nasza biblioteka realizować będzie zadanie „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”, którego operatorem jest Biblioteka Narodowa.

       Kierunek interwencji 1.1 stworzony został z myślą o wzmocnieniu aktywności czytelniczej
w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczonych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznej aktualizacji zasobów, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

       Celem Kierunku 1.1 jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów. Biblioteki publiczne, wspierane środkami NPRCz2.0 umożliwią czytelnikom skorzystanie z udoskonalonej i poszerzonej oferty bibliotecznej, na którą składać się będą nowe publikacje: zarówno książki papierowe, jak i elektroniczne.


belka projekt2

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie